Skip to Content

Про Методцентр

Спеціалісти Центру

Контактна інформація

Напишіть нам

Звіти 2018

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами, за спеціальним фондом (форма N 7д) на 01 січня 2019 р. 
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами, за загальним фондом (форма N 7д) на 01 січня 2019 р. 
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за 2018 рік.
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2018 рік.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма (N 2д) за 2018 рік.
Звіт про власний капітал за 2018 рік.
Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік.
Звіт про фінансові результати на 2018 рік.
Баланс на 01.01.2019 р.
Баланс на 01.07.18 р

Баланс на 01.01.18 р. 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.18 р. заг. фонд 
Б
аланс на 01.04.18р.
З
віт про фінансові результати за 1 квартал 2018 року
З
віт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2018 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 1 квартал 2018 року